# پروژه_صف_تک_مجرایی_درس_شبیه_سازی

مساله صف تک مجرایی(ناظر بانک) در درس شبیه سازی به زبان c++ و c#

توضیحات : در این برنامه یک بانک در نظر گرفته شده است که تنها یک تحویلدار دارد و مشتریان به طور تصادفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید