# پروژه_درس_شبیه_سازی

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان مربعی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش با یک عدد اولیه به نام هسته شروع به کار می کند روال کار چنین است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان ضربی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش همانند روش میان مربعی است و با انتخاب دو هسته که تعداد ارقامشان مساوی است شروع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

مساله صف تک مجرایی(ناظر بانک) در درس شبیه سازی به زبان c++ و c#

توضیحات : در این برنامه یک بانک در نظر گرفته شده است که تنها یک تحویلدار دارد و مشتریان به طور تصادفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید