# برنامه_نویسی_شبیه_سازی_تولید_اعداد_تصادفی

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان مربعی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش با یک عدد اولیه به نام هسته شروع به کار می کند روال کار چنین است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان ضربی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش همانند روش میان مربعی است و با انتخاب دو هسته که تعداد ارقامشان مساوی است شروع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید