مساله صف تک مجرایی(ناظر بانک) در درس شبیه سازی به زبان c++ و c#

توضیحات : در این برنامه یک بانک در نظر گرفته شده است

که تنها یک تحویلدار دارد و مشتریان به طور تصادفی با فواصل زمانی یک

 تا هشت دقیقه به صندوق مراجعه می کنند و با توجه به جدول های موجود

مدت های بین دو ورود و خدمت دهی و......... محاسبه می شود و در آخر

مقادیر زیر را محاسبه می کند.

 میانگین زمان انتظار مشتری=

میانگین زمان انتظار مشتریان منتظر=

 میانگین زمان بیکاری خدمت دهنده=

احتمال رفتن به انتظار=%

 متوسط زمان خدمت دهی=

 

قیمت برنامه:توافقی

 

 

 

 برای سفارش پروژه  با شماره 09۱۱۷۱۲۷۶۲۵ تماس بگیرید تا از نحوه تحویل

 

برنامه درخواستی مطلع شوید

 

/ 0 نظر / 30 بازدید