سورس برنامه مرتب سازی درختی بادرخت جستجوی دودویی (bst sort) به زبان سی شارپ و سی

توضیحات:این برنامه اطلاعات یک دانشجو را که شامل نام ، نام خانوا وشماره دانشجویی می باشد را گرفته و با استفاده از مرتب سازی درختی درخت جستجوی دودویی اطلاعات دانشجویان را با نام یا شماره دانشجومرتب کرده و  نتیجه را به کاربر نمایش می دهد.


 

زبان برنامه
نویسی

++c

#c

 

قیمت
:توافقی


 

برای سفارش پروژه با شماره 09۱۱۷۱۲۷۶۲۵ تماس بگیرید تا از نحوه تحویل برنامه
درخواستی مطلع
شوید

/ 0 نظر / 27 بازدید