سورس برنامه مرتب سازی درختی بادرخت جستجوی دودویی (bst sort) به زبان سی شارپ و سی

توضیحات:این برنامه اطلاعات یک دانشجو را که شامل نام ، نام  خانوادگی وشماره دانشجویی می باشد را گرفته و با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان مربعی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش با یک عدد اولیه به نام هسته شروع به کار می کند روال کار چنین است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

سورس برنامه تولید اعداد تصادفی به روش میان ضربی درس شبیه سازی به زبان c++ وc#

توضیحات : این روش همانند روش میان مربعی است و با انتخاب دو هسته که تعداد ارقامشان مساوی است شروع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

مساله صف تک مجرایی(ناظر بانک) در درس شبیه سازی به زبان c++ و c#

توضیحات : در این برنامه یک بانک در نظر گرفته شده است که تنها یک تحویلدار دارد و مشتریان به طور تصادفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

سورس برنامه مرتب سازی درختی بادرخت جستجوی دودویی (bst sort) به زبان سی شارپ و سی

توضیحات:این برنامه اطلاعات یک دانشجو را که شامل نام ، نام خانوا وشماره دانشجویی می باشد را گرفته و با استفاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ساخت درخت s-term و پیمایش های inorder-preorder-postorder به زبان c++ وc#

توضیحات : این برنامه یک عبارت s-term را دریافت کرده و با ایجاد درخت دودویی برای این درخت پیمایش های inorder-preorder-postorder ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
آذر 91
5 پست
آبان 91
4 پست